บริจาค

scb_atm2

ออสโตมีคลินิก ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทวารเทียมไว้ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

1.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลทางด้านการผ่าตัด และดูแลทวารเทียมในโรงพยาบาลราชวิถี

2.เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือการบริหารกิจการของงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมโรงพยาบาลราชวิถี

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการกองทุน จึงขอเชิญชวน ท่านผู้มีจิตอาสา สนับสนุนผ่านกองทุนนี้ด้วย